Anlita

Dina behov

Utgångspunkten är dina behov och önskningar. Fundera på vad du vill ha snickrat, ta mått, leta inspiration och fundera på färgsättning och profiler. Därefter ta kontakt med mig och berätta vad du önskar bygga.

Ett första möte

Vid ett första möte får du berätta om ditt projekt. Jag ställer frågor om vad du vill ha och ger eventuellt nya lösningar du inte tänkt på. För de mer komplicerade frågorna har EgilSnickeri ett samarbete med Albin Arkitektur AB som kan hjälpa till med till exempel planering av kök och färgsättning.

 

Offert

Baserat på önskemål, förfrågan, materiell och uppskattad arbetstid sätter jag ihop en offert. Önskemål och tillkommande specifikationer som tillkommer under tillverkningen räknas inte in i den första offerten utan räknas separata tillägg.

 

Börja snickra

Efter att fått ett OK och allt ser bra ut sätter ja igång med ditt projekt. Efter att du godkänt offert och muntligt eller skriftligt sagt att jag kan börja bygga kan inte du som kund återkalla projektet. Ifall det dyker upp frågor eller andra önskningar under tillverkning går det bra att kontakta mig. Nya önskemål och ändringar räknas utöver den första offerten.

Leverans

Det går att få produkter levererat och monterat.